Followers

Friday, October 30, 2015

MP PAS Jadi Bahan Sindiran Di Laman Sosial Kerana Tanya Soalan Tak Berkaitan Di Parlimen.Ini pendapat aku secara peribadi.

- Lebih baik MP Temerloh atau mana-mana MP bahas perkara yang kita memang faham tentangnya.

- Kalau bukan bidang kita, tiada masalah. Kita serahkan kepada mereka yang memang arif dalam bidangnya. Kita pula bertanyala soalan atau perkara yang memang menjadi pengetahuan kita.

- Lebih baik MP2 kita sebelum buat soalan, perincikan kepada beberapa aspek ;

1. Buat soalan berkaitan kawasan/tempat yang kita wakili terlebih dahulu. Apa masalah2 setempat di kawasan berkenaan.

2. Kemudian, buat soalan berkaitan negeri yang kita wakili. Kadang2 ada masalah di sesetengah daerah, kawasan tetapi yang mewakili kawasan tersebut bukan dari kalangan kita, sebaliknya dari kalangan BN, kita bawa isu berkenaan ke peringkat nasional.

3. Kemudian baru kita bawa/bahas isu nasional. Isu nasional memang penting tetapi terlalu banyak coverage tentang isu-isu nasional. Terlalu kerap masuk berita. Terlalu banyak perbahasan tentangnya jadi dah tak beberapa relevan nak menumpu secara over. Sebab tu seelok2nya MP membawa isu-isu setempat untuk dibahaskan dalam parlimen kerana itu lebih mendekati kepada permasalahan rakyat di kawasan2 yang mereka wakili.

- Aku taknak persendakan MP Temerloh. Bagi aku, hmmmmm.. dia boleh mengambil pengajaran darinya. Kita belajar dari kesilapan dan kita seeloknya tak patut juga persendakan kesilapan orang lain.

Tetapi kritikan yang bertebaran di laman sosial adalah sesuatu yang perlu MP Temerloh ambil perhatian. Kita neh dibayar gaji banyak2. Jika kita beraksi seperti badut atau apa, orang memang cenderung persoalkan tindakan kita.

Lainkali, hanya berbahas atau berhujah tentang sesuatu yang kita memang tahu tentangnya. Soalan tambahan sepatutnya berkaitan dengan persoalan awal yang kita utarakan. Dari cerita institusi kewangan tetiba bertukar jadi pekerja asing. Hmm. aku yang baca pun keliru. Jangan marah ye Nasruddin.. 

Haha.

Ini soalan yang jadi senda gurau geng2 tak PRO PAS ketika ini.

Berikut merupakan transkrip asal dari Temerloh yang bakal diangkat menjadi JUARA Maharaja Lawak Mega 2015:

SOALAN ASAL:
7) Datuk Seri Tiong King Sing [ BINTULU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :-
a) bilangan, nama dan negara asal institusi kewangan asing yang beroperasi di negara ini;
dan
b) apakah garis panduan dan pertimbangan Kerajaan dalam meluluskan institusi kewangan asing di negara ini.
JAWAPAN: Timbalan Menteri Kewangan [ TITIWANGSA ]
Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Bilangan institusi kewangan asing mengikut industri adalah seperti berikut:
Perbankan konvensional : 19
Islam dan Islam antarabangsa : 9
Insurans konvensional : 20
Insurans dan insurans semula : 4
Takaful : 2
Takaful semula : 3

YANG DI-PERTUA: Yang Berhormat Temerloh.
TEMERLOH: Bismillahirohmanirohim. Err, Yang di-Pertua, soalan tambahan saya ini ialah berdasarkan kepada err, dasar liberalisasi kewangan, err, secara agresif dilakukan oleh Kerajaan sejak 2009 yang lalu.
Err, ini adalah impak daripada globalisasi ekonomi yang err, memang kita lihat ada pro kontra lah terhadap sosio ekonomi dan juga 'political economy' negara, err, yang mana ini adalah kesan ekoran daripada pengurangan tarif err, sehingga menjejaskan barangan tempatan.
Malah dalam err, sesetengah sektor, contohnya dalam sektor pembinaan lah, err, NEGARA KITA NI MASIH LAGI BERGANTUNG KEPADA BURUH ASING. KALAU BERDASARKAN KEPADA REKOD YANG DIKELUARKAN OLEH BERNAMA, 2.2 JUTA PEKERJA ASING YANG BERDAFTAR DAN YANG TIDAK BERDAFTAR, 2.5 JUTA.
Jadi, ini menyebabkan kebergantungan negara terhadap aktor-aktor global yang membahayakan ekonomi negara kita lah, pada pandangan saya. Jadi apakah langkah yang telah diambil oleh pihak Kerajaan untuk err, menangani perkara-perkara seperti ini. Terima kasih.
YANG DI-PERTUA: Yang Berhormat Menteri juga TIDAK ADA KAITAN JADI TIDAK MENJAWABNYA.
SEORANG MP BN: Ni foreign workers, tak ada kaitan.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.